Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Data dodania: 05.07.16

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016 r., w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

  

2016 06 12 1

Uczestnicy X Dorocznego Spotkania DAFA

  

Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015. Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. 

  

2016 06 12 2

Witold Okoński

 

Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku. 

 

Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci. Wśród nich, m.in.: 

 

Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów. Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.

 

 

2016 06 12 3

Mariusz Pawlak

 

 

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego” .

 

Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc wysoką frekwencję 220 osób.

 

Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.

 

Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA.

 

Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii: „ Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

 

 

2016 06 12 4

Ewelina Klin

 

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.

 

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – KOELNER, Piotr Olgierd Korycki – BLACHY PRUSZYŃSKI, Michał Wilczek – ISOLA POWERTEKK, Roman Węglarz – TATA STEEL, Agnieszka Łempińska – NOPHADRAIN.

 

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura.

  

2016 06 13 1

Od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak, Witold Okoński, Joanna Burzyńska, Katarzyna Wiktorska

 

Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana. 

 

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, którą poprowadził Filip Chajzer.

  

2016 06 13 2

Uczestnicy Walnego Zebrania

 


DAFA

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 06/2016

 

 

 

01 chik
01 chik