Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 05 okladka1

Świat Szkła 05/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Huta Szkła Jarosław - rozwój, ekologia, wsparcie regionu, historia
Data dodania: 08.12.09

Huta Szkła w Jarosławiu powstała w roku 1974 i od początku swego istnienia była największym i najnowocześniejszym w Polsce producentem opakowań ze szkła białego, oranżowego i zielonego. Produkuje się w niej ponad 300 asortymentów różnych opakowań.

Klientami huty szkła były i są największe firmy produkujące żywność, w tym liderzy w produkcji odżywek dla dzieci, soków, napojów, alkoholi, piwa, przetworów owocowo-warzywnych, kawy. Średnio do 20 % produkcji jest eksportowane przede wszystkim na rynki wschodnie.

Odbiorcami opakowań  szklanych z Jarosławia są również przedsiębiorcy z Unii Europejskiej.

 

Inwestycje, rozwój i klienci

Po podpisaniu umowy prywatyzacyjnej w 1993 roku, huta szkła Jarosław stała się częścią koncernu Owens-Illinois Inc. z USA, czego efektem był dużo większy dostęp do kapitału oraz nowoczesnych technologii, centrów projektowo – badawczych koncernu w USA, a także sieci sprzedaży i partnerów handlowych firmy.

 

Łącznie koncern zainwestował w hutę dwukrotnie więcej niż deklarowano w umowie prywatyzacyjnej. Była to praktycznie budowa huty na nowo. Ze starego zakładu zostały właściwie tylko budynki. Wewnątrz wymieniono najważniejsze ciągi technologiczne. Huta szkła Jarosław jest obecnie największym zakładem produkcyjnym O-I na świecie.

 

Obecnie huta to 4 nowoczesne wanny szklarskie, o wydajności topienia ponad 1200 ton szkła na dobę, 14  linii produkcyjnych z  wysoko wydajnymi automatami formującymi – zaprojektowanymi i wyprodukowanymi głównie przez O-I. Bardzo wysoki poziom prezentują także cały ciąg urządzeń kontrolnych na „zimnym końcu”, systemy sterowania i transportu wewnętrznego, linie do foliowania i magazyny. Z myślą o zadowoleniu klienta wprowadzono supernowoczesne metody projektowania opakowań.

 

Dział Projektowania Form i Opakowań stał się jednym z dwu europejskich centrów projektowych i został wyposażony w nowoczesne programy komputerowe, umożliwiające szybkie przetwarzanie projektu od formy graficznej opakowania w projekt techniczno-technologiczny. Projekty nowych wyrobów są tworzone w ścisłej współpracy z klientem.

 

Za pomocą symulacji komputerowej projektant może, jeszcze w fazie projektowania, pokazać klientowi, jak wyglądać będzie zamawiane przez niego opakowanie. Jako pierwsza w Polsce, huta szkła w Jarosławiu wdrożyła unikatową technologię formowania wyrobów cienkościennych.  Huta jest niezwykle dumna z listy swoich klientów, dzięki którym i dla których może się ciągle rozwijać.

 

Od momentu prywatyzacji huta blisko trzykrotnie zwiększyła produkcję, a efektem poniesionych inwestycji jest także największy udział w polskim rynku opakowań szklanych - przekraczający 40%, jak również rosnący poziom lokowania produktów na rynkach zewnętrznych. Technologie i wyposażenie, którymi huta dysponuje w chwili obecnej są tym, co O-I posiada najlepszego na świecie.

 

Wysoką jakość produkowanych przez hutę opakowań potwierdza otrzymany przez zakład w lipcu 1996 roku Certyfikat Zapewnienia Jakości ISO 9001 za jakość produktów i wprowadzenie wielopoziomowego systemu kontroli produkcji. Huta może także pochwalić się efektywnym, wdrożonym w 2004 roku systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001,  systemem zapewnienia jakości i standardów dla opakowań do żywności HACCP, a także nowoczesnym systemem bezpieczeństwa i oceny ryzyka.

 


Huta szkła Jarosław, ekologia i wsparcie dla innych.

Huta ma również duże osiągnięcia w dziedzinie ekologii. Była jedną z pierwszych firm które podjęły wyzwanie i zaangażowała się we wdrożenie w Polsce nowoczesnych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania opakowań poużytkowych, a także we wdrożenie w skali kraju systemów zbiórki selektywnej i recyklingu opakowań szklanych. W 1995 roku, z inicjatywy huty, która także jest jej udziałowcem, powstała firma Recykling Centrum Sp. z o.o. 

 

Zadaniem  tej firmy jest pozyskiwanie stłuczki szkła opakowaniowego w oparciu o współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz z organizacjami odzysku. Proekologiczne działania huty to także wymierny udział w wieloletnim partnerstwie z fundacją Nasza Ziemia, co przekładało się na sponsorowanie akcji „Sprzątanie Świata” oraz na aktywnym rozwijaniu i wspieraniu branżowych organizacji działających dla środowiska, takich jak Forum Opakowań Szklanych, Stowarzyszenie Ekopak, Organizacja Odzysku Rekopol i Związek Pracodawców Polskie Szkło. 

 

Huta wspomagała także wielokrotnie mniejsze i większe (Jarosław, Kraków, Wrocław) samorządy lokalne w zakresie rozbudowy infrastruktury do zbiórki selektywnej szkła, poprzez fundowanie gniazd i pojemników do zbiórki, oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych. W 2001 roku huta otrzymała laur Dobroczyńcy Roku w kategorii - ekologia .

 

Ostatnio, firma zaangażowała się w europejską kampanię pod hasłem ‘Friends of Glass‘, której celem jest propagowanie unikalnych cech opakowań szklanych, takich jak: pełne zachowanie walorów zdrowotnych i smakowych pakowanych produktów, możliwość 100-procentowego odzysku i recyklingu tych opakowań, długa tradycja ich  produkcji, elegancja i klasa na półkach sklepowych oraz wykorzystywanie opakowań szklanych do pakowania produktów Premium.

 

Huta szkła Jarosław zawsze starała się i dalej to czyni, być dobrym sąsiadem  dla miasta i regionu. Od wielu lat huta wspiera Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz inne instytucje niosące pomoc osobom niepełnosprawnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji. Lokalne szpitale mogą także liczyć na wsparcie w realizacji swoich zadań. Huta była także głównym sponsorem pierwszoligowego zespołu kobiecej piłki  ręcznej Jarosławskiego Klubu Sportowego, ciesząc się razem z zespołem i miastem brązowym medalem Mistrzostw Polski.

 

Huta wspiera także ekstraligowy zespół koszykówki mężczyzn Znicz Jarosław oraz różne kluby sportowe działające w sferze sportu młodzieżowego. Nie sposób wymienić wszystkie społeczne inicjatywy i dokonania huty, ale warto wymienić na przykład konkretne wsparcie lokalnych szkół w formie nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz pomoc w organizacji różnych ciekawych i potrzebnych konkursów zawodowych przez nie organizowanych.

 

Rozwój pracowników

Silną stroną huty jest jej załoga. Pomysłowość, profesjonalizm i determinacja pracowników w osiąganiu sukcesów są głównym składnikiem sukcesu firmy. Huta stara się zatrudniać ludzi, którzy poszukują wyzwań i osobistego rozwoju.  Pracownicy wiedzą, że aby osiągnąć sukces każdy musi czuć się odpowiedzialnym za swój wkład w sukces firmy i swoją indywidualną karierę zawodową. Poprzez specjalne  programy  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, każdy pracownik może skoncentrować się na swoich osiągnięciach i rozwoju zawodowym.Firma bardzo dba o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, organizując wiele różnych ciekawych przedsięwzięć dla promocji bezpiecznych zachowań. Przykładem mogą być organizowane cyklicznie dni otwarte huty – pod  hasłem ‘bezpieczeństwo przede wszystkim’. Wydarzenia te cieszą się ogromną popularnością wśród pracowników, ich rodzin oraz mieszkańców miasta.

 

Ważniejsze daty z historii huty to:

12.08.1971 - Prezydium Rządu podjęło decyzję o lokalizacji huty opakowań szklanych w Jarosławiu;
30.09.1974 - Oddanie huty do eksploatacji;
Rok 1991  - przekształcenie huty w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa;
20.12.1993 - podpisanie umowy o prywatyzacji huty szkła Jarosław z udziałem inwestora branżowego Owens Illinois Inc. Z USA  - największego koncernu w branży opakowań szklanych na świecie.
30.04.2002 -  Przekształcenie huty w firmę Owens – Illinois Polska S.A., w Jarosławiu, obejmującym swoim działaniem hutę szkła w Jarosławiu oraz przyłączoną w wyniku fuzji hutę szkła w Antoninku – Poznaniu.
01.07.2006 – W wyniku wprowadzenia w życie nowego modelu biznesu, po przekształceniach organizacyjnych, powstaje firma O-I Produkcja Polska S.A. , która prowadzi produkcję opakowań szklanych w hutach szkła w Jarosławiu i w Antoninku - Poznaniu, z centralą w Jarosławiu oraz firma O-I Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o. , także z siedzibą w Jarosławiu, która zajmuję się sprzedażą opakowań szklanych.

 

Można powiedzieć, że obecnie, w roku 2009, dawna huta szkła Jarosław, to teraz dwie huty – w Jarosławiu i w Antoninku – Poznaniu, oraz firma dystrybucyjna. Razem jednostki te zatrudniają blisko 700 pracowników oraz ściśle kooperują z ponad 20 innymi zewnętrznymi firmami usługowymi, w których zatrudnienie znajduje ponad 400 osób.

Ponadto na terenie huty w Jarosławiu, już nie w ścisłych strukturach O-I Produkcja Polska S.A., ale też w strukturach koncernu O-I, ulokowane są firmy O-I Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z o.o., oraz Recykling Centrum Sp. z. o.o., zatrudniające razem ponad 80 pracowników.

 

------------- 
O firmie O-I

Wielokrotnie w ciągu każdego dnia opakowania szklane firmy O-I pozwalają dostarczyć nabywcom najbardziej znane produkty na całym świecie. Firma jest liderem na rynkach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku i oferuje preferowane przez konsumentów, szklane opakowania podlegające w całości recyklingowi, umożliwiające zachowanie doskonałego smaku, czystości, atrakcyjności wizualnej i korzyści związanych z wartością produktów klientów firmy. Firma powstała w 1903 r. i zatrudnia obecnie ponad 23 000 osób w 79 zakładach produkcyjnych w 21 krajach. W 2008 r. sprzedaż netto wyniosła 7,9 mld USD. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie www.o-i.com

 

patrz też:

- Cykl życia opakowań szklanych , Świat Szkła - portal    

- Huta Szkła Jarosław - rozwój, ekologia, wsparcie regionu, historia , Świat Szkła - portal

- O-I wprowadza na rynek asortyment standardowych opakowań do win, Świat Szkła - portal   

- O-I wprowadza nowy asortyment standardowych opakowań dla napojów wysokoprocentowych, Świat Szkła - portal   

- O-I wprowadza na rynek asortyment standardowych opakowań szklanych do produktów żywnościowych, Świat Szkła - portal   

- O-I Produkcja Polska S.A. uhonorowana prestiżową nagrodą "JAROSŁAW 2009" , Świat Szkła - portal 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik