Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Data dodania: 08.11.17

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa została zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w dniach 17-22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju.

 

Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie ze światem praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw. Czołowi przedstawiciele obydwu gremiów wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

 

 

2017 10 7 1

 

 

2017 10 7 2

 

 

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał dr inż. Robert Geryło –Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Następnie głos zabrali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów, w tym:

 

Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,

prof. Kazimierz Furtak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,

prof. Maria Kaszyńska – Przewodnicząca Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

prof. Zbigniew Kledyński – Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Gościem konferencji był Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy Zdroju.

 

Podczas otwarcia konferencji wręczono nagrody i medale PZITB następującym osobom: 

 

 • dr hab. inż. Izabela Skrzypczak - nagroda PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego 
 • dr hab. inż. Tomasz Lipecki -  nagroda PZITB im. prof. Stefana Bryły 
 • prof. dr inż. Andrzej S. Nowak -  medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana 
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga -  medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego 
 • mgr inż. Karol Kalinowski -  nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej 
 • dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka -  nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej

 

Jednym z patronów medialnych było czasopismo Świat Szkła.

 

Wzorem lat ubiegłych, konferencja składała się z dwóch części:

 

1. Część problemowa, której tematem przewodnim były INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ. Wygłoszono dwadzieścia siedem referatów oraz cztery wykłady specjalne w sześciu głównych obszarach tematycznych:

 

 • obiekt budowlany – aspekty środowiskowe i społeczne, 
 • budynki i energia, 
 • konstrukcje budowlane, 
 • przegrody budowlane, 
 • inżynieria materiałów budowlanych, 
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

 

Referaty części problemowej konferencji zostały opublikowane w liczącej blisko 700 stron monografii wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

2. Część ogólna, która objęła PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA. Dwadzieścia dwie sesje tej części dotyczyły: 

 

 • budownictwa ogólnego, 
 • fizyki budowli, 
 • geotechniki, 
 • inżynierii komunikacyjnej, 
 • inżynierii materiałów budowlanych, 
 • inżynierii przedsięwzięć budowlanych, 
 • konstrukcji betonowych, 
 • konstrukcji metalowych, 
 • mechaniki konstrukcji i materiałów, 
 • budownictwa hydrotechnicznego.

 

Sto pięć referatów części ogólnej zostało opublikowanych w czasopismach: Materiały Budowlane, Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura oraz JCEEA (Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury).

 

Podczas konferencji odbyły się posiedzenia: Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Sekcji Konstrukcji Metalowych i Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98.

 

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy referat młodego naukowca, tj. samodzielnego autora referatu, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia. Nagrody indywidualne otrzymali laureaci konkursu: dr inż. Piotr Woźniczka (Politechnika Krakowska), dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna (Politechnika Warszawska filia w Płocku), dr inż. Tomasz Pytlowany (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie).

 

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 250 osób.

 

„Świat Szkła” był patronem medialnym 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2017 

 

 

 

 

01 chik
01 chik