Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 11 okladka1

Świat Szkła 11/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Ocena zgodności typu szkła warstwowego
Data dodania: 13.01.10

Każdy typ szkła warstwowego przeznaczony do stosowania w budownictwie podlega planowym badaniom Producenta i ocenie, potwierdzającym zgodność i trwałość szkła warstwowego oraz bezpiecznego szkła warstwowego (zwanych dalej SW). Podczas produkcji SW powinny być wykonywane badania zapewniające, że wyrób jest trwały po procesie klejenia o określonej budowie pakietu w opisie typu, tj. warstw i międzywarstw, stosownie do zaplanowanego zastosowania takiego wyrobu w obiekcie budowlanym.

Zasady ogólne

Produkcyjne sprawdzania zgodności i trwałości SW składa się na obowiązującą Producenta Ocenę Zgodności, w tym zapewnienie zgodności właściwości wyrobu SW z wynikami badań próbek poddanych Wstępnemu Badaniu Typu (WBT). Planowane zastosowanie SW w budownictwie stanowi o ogólnym podziale według przeznaczenia gotowego wyrobu budowlanego na szyby: warstwowe, warstwowe – bezpieczne, warstwowe – ochronne oraz warstwowe – ognioochronne. W Ocenie Zgodności wykonywanej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) przez organizację Producenta, występuje podział metod badania według zaplanowanego zastosowania w obiekcie na: bezpieczeństwo w przypadku ognia, bezpieczeństwo w stosowaniu i inne przeznaczenie. Podział ten określa wymagania normatywne i metodyki badań, zawarte w PN EN 14449:2005, Tablica B1 i B2.

Wymagania normatywne

W poniższej tablicy zebrałem metodyki badań i oceny według norm PN EN ISO 12543 i PN EN 14449 w związku z uruchomieniem w Polsce nowych zakładów produkcji szkła warstwowego lecz w tym artykule skupiam się na badaniach i ocenie standardowych rodzajów SW (metody A i C), tj. bez szkła warstwowego o właściwościach ognioochronnych.

Badania laboratoryjne

Do wykonywania badań laboratoryjnych SW w zakresie metodyki A i C przedstawiam na poniższych zdjęciach odpowiedni zestaw badawczy. W zestawie jest suszarka laboratoryjna, cieplarka laboratoryjna i łaźnia laboratoryjna oraz wyposażenie pomocnicze, a do ujawniania i oceny określonych wad służą matowe tła, tj. tło białe i czarne zamocowane na podpartych ekranach. Suszarka jest wyposażona w układ programowania temperatury i czasu badania, a cieplarka oraz łaźnia wodna mają jednopunktowe regulatory temperatury. Wszystkie te urządzenia grzejne są atestowane przez producentów z dołączoną Deklaracją Zgodności CE, a na kompletny zestaw jest wystawiona Deklaracja Zgodności z normą PN-EN ISO 12543-4:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 4: Metody badań odporności, wystawiona przez dostawcę, tj. firmę SZKLAREXPERT Wojciech Korzynow.

Na pierwszej fotografii znajduje się cieplarka i suszarka, które mają identyczne wymiary geometryczne, umożliwiające współdziałanie z widocznym na tym zdjęciu podajnikiem.

W komorze cieplarki jest wykonywane badanie odporności próbek SW na wysoką wilgotność z kondensacją metodą C, natomiast w komorze suszarki są wykonywane badania

- odporności próbek SW na wysoką temperaturę według metody A w badaniu na sucho. Na pierwszym planie drugiej fotografii jest przedstawiona łaźnia wodna, przeznaczona do

- badania odporności próbek SW na wysoką temperaturę według metody A w zanurzeniu wodnym. Na drugim planie znajdują się ekrany do oględzin próbek po badaniach w celuidentyfikacji i określenia wadliwości

Próbki SW są wstawiane do komory cieplarki, suszarki lub do wanny łaźni przy użyciu odpowiednich koszyków ze stali kwasoodpornej, zapewniających odpowiednie odstępy tych próbek podczas badania. Badania mogą być prowadzone w dwóch grupach grubości próbek, tj. od 8-16 mm i 16-44 mm, dla których dostosowane są wymiary przedziałów w koszykach.

 

 

 

Dokumentowanie zgodności

Szczegółowy podział SW wynika z wielu funkcji, jakie może pełnić szyba warstwowa w obiekcie budowlanym. Wykaz tych funkcji związanych z przewidywanym zastosowaniem danego typu SW jest przedstawiony w normie PN EN 14449:2005, punkt 4.3.2. Określanie właściwości szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego oraz norm badawczych w tym rozdziale powołanych.

Badania przedstawione powyżej stanowią niezbędny zakres ZKP w celu dokumentowania przez Producenta zgodności z normową definicją szkła warstwowego i bezpiecznego szkła warstwowego, tj. wytwarzanych typów SW. Definicja szkła warstwowego i wymagania są określone w normie PN EN ISO 12543-3:2000, natomiast definicja i wymagania dla bezpiecznego szkła warstwowego są podane w normie PN EN ISO 12543-2:2000 + A1.

Określenia wad charakterystycznych dla SW i ich dopuszczalne nagromadzenie w badanych wyrobach gotowych (wygląd) są podane w  normie PN EN ISO 12543-6:2000, jednak zadaniem organizacji Producenta jest odniesienie kryteriów wyglądu (oceny) badanej próbki reprezentatywnej do oceny zgodności wyrobu gotowego (PN EN 14449:2005, Tablice A1 i A2). Procedurę oceny zgodności podano w normie PN EN 14449:2005, załącznik ZA.2.

Wojciech Korzynow

www.szybexp.of.pl


 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły autora:

- Trwałość szyb zespolonych w budownictwie , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 1/2011

- Weryfikacja zgodności oszklenia w zabudowie , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 10/2010

- Czy rzeczywiście alternatywa? , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 12/2009

- Ocena zgodności typu szkła warstwowego , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 12/2009

- Planowanie badań szyb hartowanych lub szyb zespolonych izolacyjnych. Część 3 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 3/2009

- Planowanie badań szyb hartowanych lub zespolonych izolacyjnych. Część 2 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 1/2009 

- Planowanie badań szyb hartowanych lub zespolonych izolacyjnych. Część 1 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 12/2008

- Szkła budowlane o podwyższonej wytrzymałości , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 11/2007

- Deklarowanie zgodności typów szkła dla budownictwa , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 9/2007

- Wady szyb zespolonych izolacyjnych , Wojciech Korzynow , Świat Szkła 1/2007

- Badanie wytrzymałości szkła hartowanego , Wojciech Korzynow , Świat Szkła 10/2006

- Ważniejsze parametry wyrobów ze szkła, niezbędne do deklarowania zgodności z określonym przeznaczeniem , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 6/2006

- Deklarowanie zgodności typu szyb zespolonych z zastosowaniem szkieł bezpiecznych i ochronnych , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 2/2006

- Badania komponentów przy produkcji szyb zespolonych izolacyjnych , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 11/2005

- Wady szkła float i szyb zespolonych , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 5/2005

- Typy szyb zespolonych. Część 3 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 4/2005

- Typy szyb zespolonych. Cz. 2 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 2/2005

- Typy szyb zespolonych. Cz. 1 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 1/2005

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik