Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Folie Trosifol w teście mgły solnej
Data dodania: 09.05.18

Badania w mgle solnej – trudne, ale konieczne dla sprawdzenia możliwości folii do laminowania szkła. W wyniku serii badań firma Trosifol poleca – w zależności od zakresu wymagań i miejsca zastosowania – folie: Trosifol®UltraClear High Adhesion lub SentryGlas®.  

 

Liczba zastosowań szkła laminowanego jako materiału konstrukcyjnego w architekturze rośnie niemal wykładniczo, ponieważ architekci, projektanci i inżynierowie coraz częściej dostrzegają dodatkowy potencjał oferowany przez nowoczesne folie laminujące stosowane jako przekładki w szkle laminowanymi.

 

Tradycyjnie wybierane, ze względu na ich właściwości estetyczne, materiały takie jak Trosifol PVB i SentryGlas® Ionoplast, znacznie rozszerzyły zastosowanie szkła, szczególnie tam, gdzie wymagane są minimalne wymiary na podparcie konstrukcji szklanej lub wysoka wytrzymałość resztkowa (po rozbiciu szkła).

 

W miarę rosnącego zastosowania w nowych, coraz bardziej wymagających konstrukcjach, należy przeprowadzić dodatkowe testy, które niezawodnie pokażą, że przeszklenia architektoniczne mogą wytrzymać takie same warunki środowiskowe, jak elementy konstrukcyjne je otaczające lub podpierające. Dlatego sensowne jest poddawanie takim samym rygorystycznym badaniom zarówno elementy metalowe konstrukcji, jak i elementy przeszklone.

 

Jedno z tych badań, test mgły solnej, określa zachowanie w trudnych warunkach środowiskowych, szczególnie w zasolonym powietrzu w regionach przybrzeżnych. Jest to jeden z najczęstszych i długotrwałych testów korozyjnych.

 

 

2018 04 34 1

 

 

Norma ASTM B117: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus (Standardowa praktyka w zakresie obsługi urządzenia do natryskiwania mgłą solną), wprowadzona po raz pierwszy w 1939 r., jest najstarszą normą dla tego typu testów. Inne normy, takie jak norma AAMA 2604-05 Voluntary specification, performance requirements and test procedures for high performance organic coatings on aluminium extrusions and panels (Dobrowolna specyfikacja, wymagania dotyczące wydajności i procedury testowania dla nowoczesnych powłok organicznych na aluminiowych profilach i panelach) Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Architektury, wymagają, aby wszystkie powlekane części metalowe stosowane w architekturze wykazywały odporność na korozję w trwającym 3000-godzin teście mgły solnej.

 

 

 

Warunki badań: 

 

 

  • Stężenie roztworu soli: 5% (±1) wag./wag. NaCl, 
  • Ciężar właściwy kondensatu: 1,029-1,033,
  • pH kondensatu/skroplin: 6,5-6,9,
  • Objętość kondensatu: 1,0-2,0 ml/h/80 cm2
  • Temperatura komory pomiarowej: 35°C (±2), 
  • Ustawienie panelu szklanego: pochylenie 15° od pionu, 
  • Czas trwania ekspozycji: 3000 godzin.

 

 

 

Ponadto, wytyczne Centre for Window and Cladding Technology CWCT (Centrum technologii okien i okładzin) w Wielkiej Brytanii zalecają stosowanie materiałów odpornych na słoną wodę w odległości do 50 mil od wybrzeża.

 

Ten test, zastosowany do samego szkła, nie wykazuje zauważalnych efektów, ponieważ materiał ten jest stosunkowo odporny chemicznie. W przypadku folii laminujących/ wkładek/warstw pośrednich, szczególnie w przypadku laminatów z otwartymi krawędziami, mogą to być bardzo różne wyniki.

 

Rajan Govind, dyrektor BES Façade Consultants w Indiach, przytacza jeden ważny powód potrzeby takich testów:

 

– Kiedy mówimy o szklanych balustradach jako kompletnym systemie na balkonie, to nie tylko elementy metalowe, ale również szkło są wystawione na dokładnie takie same warunki atmosferyczne. Jeśli w takich zastosowaniach występują wizualnie rozpoznawalne defekty na szybie, jest to bardzo niewygodne dla właściciela luksusowej nieruchomości w Bombaju lub w jakimkolwiek innym miejscu. Dlaczego więc nie przetestować laminowanego szkła?

 

Mając to na uwadze, w ramach trwających prac nad rozwojem produktu, inżynierowie Trosifol zlecili ostatnio laboratorium TÜV SÜD w Singapurze wykonanie testów mgły solnej dla serii próbek szkła laminowanego.

 

Panele o wymiarach 150x100 mm (5,9x3,9 cala) zawierały dwie tafle ze szkła float o grubości 3 mm (0,12 cala) z warstwę pośrednią z folii laminującecj o grubości 1,52 mm (60 mil). Badane folie laminujące: Trosifol® Clear Low Adhesion (dawniej Trosifol® BG R10), Trosifol® UltraClear High Adhesion (dawniej Trosifol® BG R20), Trosifol ® Extra Stiff i SentryGlas®.

 

W laboratorium Trosifol w Troisdorf w Niemczech wyprodukowano cztery próbki (laminaty) ze swobodnymi krawędziami dla każdego rodzaju folii. Trzy próbki z każdego rodzaju zostały losowo wybrane do testu, przy czym czwarta była przechowywana jako odniesienie (próbka referencyjna).

 

Wszystkie próbki ze szkła laminowanego wystawiono na działanie mgły solnej zgodnie z normowowymi metodami testowania i warunkami badań. Każdą szklaną próbkę oceniano wizualnie w odstępach co 500-godzin ekspozycji. Ocena dotyczyła wad krawędzi, takich jak rozwarstwienia (delaminacja) laminatu, zmętnienie w folii, pęcherze w laminacie itp.

 

Po pierwszych 500 godzinach żaden z laminatów nie wykazywał uszkodzeń. Po upływie 1000 godzin Trosifol® Clear Low Adhesion zaczął wykazywać powstawanie zmętnienia na obrzeżach, natomiast Trosifol® Extra Stiff pokazał pierwsze efekty zmętnienia w rogach dopiero po 2500 godzinach. Próbki wykonane z laminowanego szkła z Trosifol® UltraClear High Adhesion i SentryGlas® nie wykazywały żadnych wad.

 

 

(...)

 

2018 04 34 2

Laminat zawierający folię Trosifol® Clear Low Adhesion (dawniej Trosifol® BG R10). Zmętnienia obserwowane na krawędziach i wszystkich rogach we wszystkich trzech próbkach po 1000 godzinach.

 

 

2018 04 34 3

Laminat zawierający folię Trosifol® UltraClear High Adhesion (dawniej Trosifol® BG R10). Nie zaobserwowano zmętnienia w żadnej z trzech próbek aż do zakończenia testu po 3000 godzinach.

 

 

Test mgły solnej jest wyjątkowo trudny, szczególnie w przypadku szkła laminowanego z odkrytymi krawędziami, ale Trosifol uważa, że ważne jest, aby zbadać produkty pod kątem ich przydatności.

 

W związku z tym należy wspomnieć, że wszystkie 4 folie laminujące łatwo spełniają wymagania zgodnie EN ISO 12543-4 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 4: Metody badań odporności, które obejmują dwutygodniowy test na odporność na działanie wilgoci w podwyższonej temperaturze i test wygrzewania w temperaturze 100°C.

 

W wyniku serii testów firma Trosifol zaleca stosowanie folii laminującej PVB Trosifol® UltraClear High Adhesion ze względu na wysoką stabilność krawędzi, co jest ważne przy stosowaniu w konstrukcjach ze szkła laminowanego, których otwarte krawędzie są narażone na działanie środowiska.

 

 

2018 04 35 1

Laminaty zawierające folię Trosifol® Extra Stiff Tworzenie się zmętnień na krawędziach i w narożnikach we wszystkich trzech próbkach po 2500 godzinach.

 

 

2018 04 35 2

Laminaty zawierające folię SentryGlas® Nie zaobserwowano zmętnień w żadnej z trzech próbek aż do zakończenia testu po 3000 godzin.

 

 

W przypadku zastosowań ze szkłem pełniącym funkcję nośną, takich jak balustrady, elewacje ze szkłem mocowanym punktowo, daszki itp., w konstrukcjach z otwartymi krawędziami, umiejscowionych w pobliżu wybrzeża, a zwłaszcza, gdy wymagana jest stosunkowo wysoka wytrzymałość resztkowa po rozbiciu szkła, folia SentryGlas® jest zalecaną warstwą pośrednią w szkle laminowanym, ze względu na wysoką stabilność krawędzi i sztywność.

 

Rajan Govind dodaje: – Widziałem wiele rozwarstwień, szczególnie w balustradach ze szkła laminowanego z odkrytymi krawędziami. Ten rodzaj badań jest zatem absolutnie niezbędny, aby zapewnić długotrwałą estetykę i funkcjonalność szkła laminowanego. W budownictwie fasadowym stosuje się coraz częściej bezpieczne szkło laminowane, częściowo dzięki życzeniom klientów, lokalnym przepisom i krajowym przepisom budowlanym. Używamy tych materiałów od 10 lat, a przyszłość wygląda obiecująco dla wielu różnych zastosowań.

 

Moim zdaniem następnym krokiem będzie rodzaj gwarancji, nie tylko w oparciu o folię laminującą (materiał międzywarstwowy), ale także dodatkowa gwarancja producenta laminowanego szkła. Jestem przekonany, że to znacznie rozszerzy zakres zastosowań.

 

 

2018 04 35 3

 

 

Ponieważ szkło jest coraz częściej stosowane w elementach konstrukcyjnych, ma sens poddanie go tej samej serii testów, co otaczające konstrukcje. Chociaż testy te są nieco trudne dla laminatów szklanych (szkła laminowanego), ważne jest, aby były one w stanie wytrzymać te same warunki, przy zachowaniu tych samych cech strukturalnych i estetycznych, dla których zostały pierwotnie określone.

 

Ciągłe testowanie i opracowywanie produktów jest częścią codziennego życia w firmie Trosifol, ponieważ firma nieustannie pracuje, aby zapewnić swoim klientom wysoki poziom zaufania w doborze i zastosowaniu wiodącej na świecie folii PVB i folii jonoplastycznej jako warstwy pośredniej w szkle laminowanym.

 

 

 Photo: © Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 04/2018

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik