Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Glasbau 2019
Data dodania: 29.06.19

2019 06 14 1Tradycyjny już, kolejny rocznik dotyczący budownictwa ze szkła, prezentuje najważniejsze niemieckie realizacje i prace badawcze w tej tak mocno rozwijającej się dzisiaj dziedzinie budownictwa.

 

Książka zawiera artykuły 80 autorów, rekrutujących się głównie z Niemiec, ale też kilku z nimi współpracujących z Austrii, Belgii, Holandii i Szwajcarii.


Jak zwykle, przedstawione artykuły zgrupowane są w czterech częściach: 1. Budowle i projekty, 2. Wymiarowanie i konstrukcje, 3. Badania i rozwój, 4. Produkty i rodzaje budownictwa.

 


W części 1 ukazały się następujące artykuły:
- Przyszłość zbudowana jest na szkle – aktualne projekty grupy przedsiębiorstw „seele”.
Przedsiębiorstwo rozwija innowacyjne techniki i technologie, a także – idee konstrukcyjne. Pokazano odnośne przykłady.


- Szkło z Chin… dla ikony „Nowa galeria narodowa” w Berlinie.
Dla realizacji wielkogabarytowej konstrukcji wykorzystano wyroby wykonane w Chinach.


- Dwa stalowo-szklane dachy o swobodnej formie geometrycznej – dwa zróżnicowane podejścia.
W artykule unaoczniono dwa różne rozwiązania zastosowane w porównywalnych konstrukcjach dachów – w atrium szkoły wyższej zlokalizowanej w Stuttgarcie i w „Hammany Hall” w Nowym Jorku.


- B ezramowe naroża ze szkła z nośnym połączeniem klejonym.
Ukazano nowatorskie rozwiązania połączeń zastosowane w narożach fasad budynku wysokiego we Frankfurcie.


- Optymalizacja przeziernego oszklenia ochronnego w Katedrze Kolońskiej.
Przedstawiono zabiegi optymalizacyjne dla zapewnienia oryginalnego wyrazu istniejących malowideł na szkle w Katedrze.


- Projektowanie i konstruowanie przegród z wykorzystaniem szkła giętego.
Przy stosowaniu szkła giętego na zimno powstają współzależne problemy dotyczące zachowania się szkła w obudowie konstrukcji; przywołano stosowne przykłady.


- Zacienienia – wnioski z badań technicznych i projektów międzynarodowych.
Uwarunkowane potrzebami estetyki wprowadzanie miejscowych zacienień (osłon przeciwsłonecznych) w konstrukcjach fasad wymaga specjalnego podejścia; oceniono wykonane realizacje.


- Rozwój i monitorowanie kolektorów PV-T zamontowanych na fasadzie słupowo-ryglowej.
Potrzeby wykorzystywania energii odnawialnej wymagają umieszczania w fasadach kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

 


Część 2 obejmuje następujące artykuły:
- Opracowanie CEN-TS „Projektowanie konstrukcji ze szkła” jako projekt normy-eurokodu.
Pokazano postępowanie prowadzące do unormowania projektowania konstrukcji szklanych


- Szklane zabezpieczenia przed wypadnięciem stosowane w dźwigach, schodach ruchomych i balustradach – rozważania porównawcze.
Dla ww. konstrukcji stosuje się dziś różne przepisy, w rodzaju normy DIN 18008-4, EN 81 i EN 115. Pokazane zestawienie przybliża ich współzależne ujednolicenie.


- Wyznaczenie wartości g dla innowacyjnych, wielkowymiarowych elementów membranowych.
Artykuł zawiera informacje dotyczące odpowiednich urządzeń do sprawdzenia wartości współczynnika g.


- Analiza naprężeń powierzchniowych w szkle budowlanym za pomocą elastooptyki.
Przedstawiono nieniszczące metody kontroli naprężeń zmieniających się w trakcie eksploatacji szkła.


- Unormowania badań cieplno-mechanicznych w odniesieniu do polimerowych folii w szkle laminowanym.
Ukazano braki w odpowiednich przepisach niemieckich i europejskich.


- Strukturalne klejenie w konstrukcjach ze szkła.
Technika połączeń klejowych rozwinęła się znacznie. Obecnie znaczenia nabierają modele obliczeniowe uwzględniające również działanie sprężyste takich połączeń.


- Wymiarowanie cienkich szklanych struktur powłokowych giętych na zimno względem jednej i dwóch osi.
Zginanie tego typu powoduje ścinanie warstwy polimerowej w szkle laminowanym. Problem zbadano numerycznie i doświadczalnie.


- Sztywne, ruchome i adaptywne konstrukcje z cienkiego szkła.
Konstrukcje fasad tego typu umożliwiają regulację klimatu we wnętrzach pomieszczeń. Wymaga to odpowiedniego podejścia obliczeniowego.

- Badania modelowania nośności szczątkowej pękniętego szkła laminowanego.
Aktualnie brak jest odpowiednich modeli obliczeniowych. Dlatego problematykę tę rozpatrzono eksperymentalnie.


- Wytrzymałość i tolerancje uszkodzeń w nośnych elementach budowlanych ze szkła.
Sprawa dotyczy struktur nośnych takich jak słupy, belki i tarcze. W tej mierze brak jeszcze przekonujących ustaleń normowych.


- Prognoza statystyczna obrazu zniszczenia szkła termicznie wzmocnionego.
Określono tu przynależny model stochastyczny. Przy pomocy metod mechaniki pęknięć zbliżono się do pożądanych wyników.

 

 

W części 3 ujęto zagadnienia badań i rozwoju. Zamieszczono tu następujące prace:
- Pryncypia szkła cienkiego dla zastosowań w architekturze.
Ukazano tu stosowny potencjał dwóch różnych podejść obliczeniowych.


- Sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie się w kontekście badań konstrukcji ze szkła.
Sztuczna inteligencja (Künstliche Intelligenz: KI) podlega dziś dużemu rozpowszechnianiu – także w dziedzinie ustalania zasad projektowania konstrukcji ze szkła.
W połączeniu z maszynowym uczeniem się (Maschinelles Lernen: ML) pozwala to rozważać problemy bardziej skomplikowane pod względem wytrzymałości i nośności konstrukcji ze szkła.


- Zespolone elementy warstwowe typu szkło/sztywna piana/beton.
Zbadano doświadczalnie odnośne współdziałanie ww. elementów w przejmowaniu obciążeń.

- Ekonomiczne fasady z konstrukcją drewnianą i z lekkiego betonu.
W dążeniu do oszczędności przeanalizowano konstrukcje fasad szklanych w powiązaniu z drewnem i betonem. Dotyczy to także ich termicznego i ekologicznego wyrazu.


- Rozwój innowacyjnych, wielokomorowych szyb zespolonych przy ochronie przed wpływem różnych oddziaływań.
Ukazano rozwój wielokomorowych szyb zespolonych.


- Mechaniczne zachowanie się połączeń silikonowych z metalem przy występowaniu naprężeń ścinających.
Przytoczono wyniki odpowiednich badań doświadczalnych.


- Analiza przełomu przy ustalaniu stanu zniszczenia szkła akrylowego.
Przedstawiono otrzymane wyniki badań doświadczalnych.


- Adaptacja fasady do elastyczno (klejonego) przenoszenia obciążeń z urządzeń typu PV-T.
Kolektory PV-T łączą w sobie zalety fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w jednym module. Wskutek tego powstaje energia elektryczna.


- Detekcja uszkodzeń strukturalnych połączeń szkła z konstrukcją za pomocą odpowiednich farb.
Połączenia klejowe podlegają procesom starzenia się. Wskazana tu metoda pozwala na monitorowanie tego procesu.


- Badania eksperymentalne połączeń klejowych pomiędzy lakierowanym szkłem i konstrukcja drewnianą.
Zaprezentowano stosowne badania. Ustalono najbardziej korzystne kleje.


- Inicjatywa KLEBTECH – analiza klejenia strukturalnego zapewniającego dobrą jakość połączeń i tolerancję uszkodzeń w budownictwie ze szkła.
Przywołano dzisiejsze potrzeby w zakresie połączeń przenoszących różne oddziaływania, ustalając odpowiednie strategie postępowania.


- Zastosowanie DIN 2304 w konstrukcyjnym budownictwie ze szkła.
Od roku 2016 norma DIN 2304 konkretyzuje ustalenia przepisów ISO 9001 dla specjalnych procesów klejenia. Przywołano odpowiednie dyrektywy.

 


Wreszcie, część 4 zawiera omówienie produktów budowlanych. Tutaj zamieszczono następujące artykuły:
- Fasady analizowane cyfrowo – od projektu do demontażu.
Wskazano na wielorakie możliwości zastosowań podejścia cyfrowego w digitalizacji konstrukcji fasad.


- Analiza termicznie indukowanych naprężeń w szkle – podstawy projektownia.
Ukazano potrzebę wymiarowania konstrukcji szklanych nie tylko na zwykłe obciążenia eksploatacyjne, ale też wskazano na znaczenie wpływów termicznych w szkle.


- Procedura 4SG jako klucz do energetycznie oszczędnych, giętych na zimno fasad z oszkleniem konstrukcyjnym.
Podniesiono potrzebę trójwymiarowego traktowania szkła w projektowaniu i wykonawstwie.


- Folie laminujące w fasadach stosowanych w obiektach o zwiększonych obciążeniach klimatycznych.
Wskazano na specjalne materiały i sposoby postępowania.


- Oszklenia inteligentne – ocena wpływów działających na oszczędność energii.
Rozwiązania inteligentne umożliwiają uzyskiwanie stosownych oszczędności.


- Swobodne kształtowanie fasad za pomocą druku 3D.
Przedstawiono odpowiednie procedury.

 

Recenzowana książka zawiera bardzo aktualną problematykę rządzącą dziś konstrukcjami ze szkła.

 

Łącząc się z potrzebami ekonomii energetycznej, przynosi zarazem wiele odpowiedzi na wymogi wdrażania rozwoju zrównoważonego.

 

Dlatego można tę książkę rekomendować inżynierom budownictwa i architektom działającym w tej dziedzinie także u nas.


prof. Zbigniew Cywiński

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 6/2019
 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik