Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Najlepsze uszczelnienie krawędzi szyby zespolonej
Data dodania: 10.10.19

 W obliczu coraz wyższych wymagań w zakresie efektywności energetycznej elewacji szklanych coraz bardziej zyskuje na znaczeniu uszczelnienie krawędzi szyb zespolonych, a w szczególności w układach trzyszybowych i przeszkleniach strukturalnych.

 

Podczas gdy optymalizacja wartości współczynnika U szkła jest zdecydowanie nieekonomiczna, nadal istnieje znaczny potencjał w zakresie stosowanych uszczelnień i ramek dystansowych.

 

Jak wykazało badanie bprzeprowadzone wspólnie przez firmę DOW, eksperta w dziedzinie materiałów uszczelniających oraz firmę SWISSPACER, specjalistę w dziedzinie ciepłych ramek dystansowych, dzięki optymalnemu połączeniu masy uszczelniającej i ramki dystansowej, wartość współczynnika Ucw fasady można poprawić o ponad 15% – bez zmiany jej konstrukcji.

 

 

 2019 10 36 1

Całkowita efektywność energetyczna elewacji może zostać zwiększona dzięki optymalnemu połączeniu materiałów uszczelniających ramek dystansowych (żródło: © pexel.com, Johannes Plenio)

 

 

Zalety „ciepłego” uszczelnienia wtórnego
Pomysł na przeprowadzenie badania będącego wspólną inicjatywą obu firm i powierzonego renomowanemu biuru inżynierskiemu Bauwerk (Rosenheim) powstał na etapie opracowywania produktu. Głównym obszarem zainteresowania firmy DOW była wówczas opatentowana, oparta na silikonie technologia DOWSILTM 3364 Warm Edge IG Sealant, zaprezentowana na targach GLASSTEC w 2018 roku.

 

Przewodność cieplna innowacyjnego uszczelnienia wtórnego, przeznaczonego do szyb zespolonych wypełnionych gazem lub powietrzem, jest do 45% niższa niż w przypadku konwencjonalnych silikonów stosowanych do uszczelniania szyb zespolonych (λD = 0,19 W/mK).

 

W przypadku uszczelnień organicznych, takich jak polisiarczek lub poliuretan, różnica ta przekracza 50%. Jednocześnie nowy silikon umożliwia osiągnięcie do 25% niższych wartości psi w fasadach z ciepłą ramką, w zależności od ich konstrukcji i systemu, w jakim są realizowane.

 

Zastosowanie DOWSILTM 3364 podnosi temperaturę szyby od strony wewnętrznej o 1°C, zmniejszając tym samym ryzyko kondensacji i powstawania pleśni. Ponadto silikon, zatwierdzony zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi szklenia strukturalnego (ETAG 002), odznacza się wysoką przyczepnością, odpornością na działanie temperatur do +150°C i stabilnością na UV.

 

SWISSPACER oferuje najlepszą na rynku ciepłą ramkę dystansową. Wspólnie z partnerami szwajcarska firma regularnie opracowuje nowe rozwiązania technologiczne. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do wykorzystania pełnego potencjału wysokoefektywnychenergetycznie rozwiązań w zakresie systemów okiennych i fasadowych.

 

 

DOWSILTM 3364 i SWISSPACER Ultimate: znacznie niższe straty ciepła
W ramach omawianego projektu przebadane zostały różne konstrukcje elewacji z najczęściej obecnie stosowanym uszczelnieniem poliuretanowym (PU), standardowym uszczelnieniem silikonowym oraz materiałem DOWSILTM 3364 – każdą z nich zestawiono z ramką dystansową ze stali nierdzewnej lub SWISSPACER Ultimate.

 

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: np. DOWSILTM 3364 w połączeniu ze SWISSPACER Ultimate w potrójnej szybie zespolonej (40 mm) zastosowanej w elewacji w konstrukcji aluminiowej (głębokość profilu 100 mm, wielkość elementu: 1.0 x 2.0 m) osiąga wartość współczynnika Ucw równą 0,846 W/m2K – oznacza to obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej o ponad 13% w porównaniu z ramką dystansową ze stali nierdzewnej; w tym ostatnim przypadku wartość Ucw wynosi 0,976 W/m2K.

 

Zastosowanie konwencjonalnego uszczelnienia PU i ramki dystansowej ze stali nierdzewnej pozwala na osiągnięcie dla tej samej konstrukcji elewacji wartości Ucw wynoszącej jedynie 1,002 W/m2K – ogólna efektywność energetyczna zaawansowanego rozwiązania jest więc o ponad 15% lepsza.

 

Na szczególną uwagę zasługuje zachowanie nowego materiału pod względem powstawania kondensacji. W wyniku połączenia masy DOWSILTM 3364 i ramki dystansowej SWISSPACER Ultimate temperatura po wewnętrznej stronie szyby jest o 2°C wyższa niż w przypadku szczeliwa konwencjonalnego i ramki dystansowej ze stali nierdzewnej. W standardowych warunkach klimatycznych (temperatura w pomieszczeniu 20°C i wilgotność względna 50%) konstrukcja taka powoduje, że kondensat wytrąca się dopiero przy temperaturze zewnętrznej -49°C.

 

 

Większa swoboda projektowania elewacji
2019 10 36 2Firmy SWISSPACER i DOW są bardzo zadowolone z wyników badania. Karl-Theo Roes, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Innowacji w SWISSPACER, wyjaśnia:
— Badanie dostarcza jednoznacznych danych liczbowych na potwierdzenie faktu, że materiały uszczelniające i ramki dystansowe, które są często pomijane w analizie energetycznej, mają ogromny wpływ na efektywność energetyczną konstrukcji elewacji.

Jednocześnie mogą one zmniejszyć ryzyko kondensacji, a tym samym zwiększyć komfort życia.

Dzięki temu projektanci i wykonawcy elewacji zyskują szersze możliwości, zarówno na etapie tworzenia koncepcji, jak i realizacji elewacji o wysokiej efektywności energetycznej.

 

 

 

2019 10 36 3Markus Plettau, Kierownik ds. Marketingu w Regionie EMEA, High Performance Building w firmie DOW, dodaje:
— Dzięki naszemu silikonowi do ciepłych ramek dystansowych DOWSIL TM 3364 i ramce SWISSPACER Ultimate, możliwe jest polepszenie wartości współczynnika Ucw fasad całoszklanych o 0,14 W/m²K bez modyfikacji ich konstrukcji.

Dzięki poprawie efektywności energetycznej można osiągnąć znaczne zmniejszenie emisji CO2 generowanej przez budynek. System można więc określić jako wszechstronnie zrównoważony. 

Nowe i atrakcyjne rozwiązania stwarzają możliwości dla firm zajmujących się realizacją konstrukcji metalowych oraz mniejszych przedsiębiorstw wykonujących fasady. Elewacje całoszklane z systemem uszczelnienia opartym na profilu w kształcie litery „U” (Toggle) są szczególnie odpowiednie dla konstrukcji o małych i średnich rozmiarach, ponieważ ich wytwarzanie jest łatwe i ekonomiczne.

Dzięki parametrom oferowanym przez DOWSILTM 3364 i SWISSPACER Ultimate, uzyskują one również doskonałe wyniki pod względem efektywności energetycznej.

 

Inwestorzy, architekci i projektanci doceniają fakt, że w wielu przypadkach nie jest konieczne wprowadzanie zmian projektowych ani dodatkowej izolacji fasady, co wiązałoby się z kolejnymi kosztami. Nowy, doskonały system pozwala w zrównoważony sposób rozwiązać problemy związane z efektywnością energetyczną i wytrącaniem się kondensatu w przypadku złożonych geometrii elewacji, narożników lub filigranowych konstrukcji całoszklanych.

  

 

Profil aluminiowy (zgodny z dyrektywą IFT) 100 mm, przeszklenie potrójne 40 mm

2019 10 36 4

Model symulacyjny (szczegół) z zastosowaniem SWISSPACER Ultimate (izotermy w temperaturze zewnętrznej 0°C)
Um = 1,1 W/m²K / bm = 50,0 mm / Ug = 0,7 W/m²K

 

 2019 10 36 6

** Wartość po lewej stronie: temperatura na krawędzi szyby przy temperaturze zewnętrznej 0°C i temperaturze w pomieszczeniu
20°C; wartość po prawej stronie: najniższa temperatura zewnętrzna, przy której na krawędzi szyby nie występuje kondensacja.
* Niezaokrąglona wartość Ucw dla elementu o wymiarach 1,0 x 2,0 m (bez śrub i innych elementów mocujących).

 


W przypadku zastosowania w potrójnej szybie zespolonej przeznaczonej do elewacji o konstrukcji aluminiowej, szczeliwo DOWSIL™ 3364 w połączeniu z ramką dystansową SWISSPACER Ultimate osiąga wartość Ucw wynoszącą 0,846 W/m2K.

W porównaniu z konwencjonalnym szczeliwem PU i ramką dystansową ze stali nierdzewnej ogólna efektywność energetyczna zaawansowanego rozwiązania jest lepsza o ponad 15% (źródło: ©SWISSPACER)

 

 


Profil Schüco FW50+SG, przeszklenie potrójne 40 mm, z systemem Toggle

2019 10 36 5

Model symulacyjny (szczegół) z zastosowaniem SWISSPACER Ultimate (izotermy w temperaturze zewnętrznej 0°C)
Um = 1,2 W/m²K / bm = 60,0 mm / Ug = 0,7 W/m²K

 2019 10 36 7

 

** Wartość po lewej stronie: temperatura na krawędzi szyby przy temperaturze zewnętrznej 0°C i temperaturze w pomieszczeniu
20°C; wartość po prawej stronie: najniższa temperatura zewnętrzna, przy której na krawędzi szyby nie występuje kondensacja.
* Niezaokrąglona wartość Ucw dla elementu o wymiarach 1,0 x 2,0 m (bez śrub i innych elementów mocujących).

 


System fasadowy Schüco FW50+SG z kotwami mocującymi (wielkość elementu: 1,0 x 2,0 m) i potrójnymi szybami zespolonymi (40 mm): W przypadku zastosowania masy DOWSIL™ 3364 w połączeniu z ramką dystansową SWISSPACER Ultimate, konstrukcja osiąga wartość Ucw wynoszącą 0,915 W/m2K.

 

Konwencjonalne szczeliwo silikonowe z ramką dystansową ze stali nierdzewnej pozwala na uzyskanie wartości Ucw rzędu 1,051 W/m2K – wynik osiągnięty z udziałem innowacyjnego materiału jest o 13% lepszy(źródło:©SWISSPACER)

 

Raport z badania i dalsze informacje można pobrać ze stron internetowych partnerów pod adresem www.dow.com/construction i www.swisspacer.com. Janina Brielmann
www.swisspacer.com

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 10/2019
  

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik