Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

LISEC LONGLIFE – jak starsze systemy mogą zapewnić optymalną jakość obrzeży
Data dodania: 29.03.21

Nowe maszyny LiSEC do szlifowania krawędzi szkła zostały wyposażone w czujniki o ulepszonej technologii, które pozwalają na prowadzenie pomiarów z większą precyzją, a tym samym gwarantują wysoką jakość wykończenia krawędzi szkła.

 

2021 03 30 1

 

Dzięki prostej aktualizacji można modyfikować działające już maszyny, nawet nieco starszej generacji. Wymieniając niektóre komponenty, zwiększamy produktywność, zmniejszamy koszty materiałów eksploatacyjnych i konserwacji oraz wydłużamy cykl życia maszyny.

 

Maszyny LiSEC są niezawodne i trwałe. Wprawdzie na etapie eksploatacji zachodzi czasem konieczność wymiany niektórych elementów, jednak dzięki LiSEC LONGLiFE możemy przedłużyć żywotność całego systemu. LiSEC oferuje swoim klientom modyfikacje wykraczające poza normalną sprzedaż części zamiennych. Jednocześnie LiSEC stale wprowadza innowacje.

 

Dzięki LiSEC LONGLiFE możesz zastosować wiele z tych nowych rozwiązań w istniejących systemach.

 

 

Lepsze wyniki pomiarów zmniejszają koszty dalszych procesów

Jedną z takich innowacji jest ulepszona technologia czujników do pomiaru krawędzi szkła. Wyposażone w nią maszyny do szlifowania krawędzi szkła są w stanie jeszcze dokładniej zmierzyć długość poszczególnych arkuszy.

 

Zapewnia to niezmiennie wysoką jakość obrzeży . Jest to możliwe dzięki temu, że prędkość produkcji w systemie wynosi 30 metrów na minutę, a prędkość pozycjonowania może osiągnąć nawet 60 metrów na minutę. Jeśli system pomiaru długości zareaguje zaledwie kilka milisekund za późno, wynikiem jest niedokładność pomiaru (nawet do jednego milimetra). W rezultacie jakość wykończenia krawędzi cięcia nie spełnia już wymagań.

 

Ta niewielka różnica (niedokładność) może mieć poważne konsekwencje dla dalszych procesów i może skutkować wysokimi kosztami.

 

Wysoka jakość obrzeży jest ważna z dwóch głównych powodów:

 

- podczas dalszej obróbki, aby uzyskać szkło bezpieczne, obrabiany przedmiot jest poddawany obróbce termicznej. Jest równomiernie podgrzewany do temperatury ponad 600o, a następnie ponownie szybko schładzany. Mikropęknięcia powstają przy każdym konwencjonalnym cięciu szkła. Celem obróbki obrzeża jest ich całkowite zeszlifowanie. Jeśli  jakość obrzeży jest słaba, pozostają mikropęknięcia. Gdy następnie obrabiany przedmiot zostanie poddany ekstremalnym wahaniom temperatury podczas dalszej obróbki termicznej, mikropęknięcia te mogą prowadzić do powstawania dużych pęknięć i zniszczenia szkła. Powoduje to zatrzymanie linii produkcyjnej, ponieważ potłuczone szkło musi zostać usunięte z pieca do hartowania przed rozpoczęciem kolejnego cyklu produkcyjnego,

 

- optymalne wykończenie krawędzi szyby poprawia też bezpieczeństwo pracy. Ponieważ ostra krawędź powstała w czasie przełamywania tafli szkła jest tak samo zdolna do cięcia jak skalpel, pracownicy noszący szklaną taflę, jeśli nieostrożnie będą się z nią obchodzili, mogą odnieść poważne obrażenia. W niektórych krajach przepisy zabraniają nawet pracownikom dotykania przedmiotów obrabianych o tak ostrych krawędziach.

 

 

Uaktualnienie za pomocą nowej technologii czujników zapewnia 6 korzyści:
Nawet starsze maszyny firmy LiSEC do szlifowania krawędzi szkła mogą być wyposażone w nową technologię czujników w ramach usługi LiSEC LONGLiFE.

 

Modernizacja maszyny może być zakończona w ciągu jednego dnia. Podczas tych prac technik z działu serwisu zastępuje rozwiązanie mechaniczne czujnikiem programowalnym.

 

Ta prosta modyfikacja systemu LiSEC oferuje liczne korzyści:
- nowy czujnik wymaga znacznie mniej zabiegów konserwacyjnych niż rozwiązanie mechaniczne montowane w starszych systemach. Ponieważ czujnik jest programowalny, pracownicy nie muszą dokonywać dalszych regulacji,

 

- modyfikacja przyspiesza reakcję czujnika, a więc i całego układu. Oznacza to, że cały proces przebiega równomiernie,
- narzędzia szlifierskie zamontowane w maszynie są poddawane mniejszym naprężeniom. Dlatego wolniej się zużywają i rzadziej są wymieniane, co oznacza oszczędność materiałów eksploatacyjnych, a tym samym kosztów,

 

- elementy szklane produkowane przez maszynę do cięcia szkła charakteryzują się wysoką i stabilną jakością.  zaleta jest szczególnie doceniana w kolejnych procesach, w czasie dalszego przetwarzania, takich jak produkcja szkła bezpiecznego lub etapy uszlachetniania (trawienie, piaskowanie, lakierowanie itp). Dzięki dobrej jakości ciecia, w czasie kolejnych procesów przetwarzania szkła, pękanie tafli szklanej jest rzadsze, a liczba odpadów jest znacznie mniejsza. To też ma wpływ na ograniczenie kosztów,

 

- dzięki czujnikom z ulepszoną technologią można osiągnąć lepsze efekty przy użyciu istniejących zasobów (systemy, materiały eksploatacyjne, elementy obrabiane). Oznacza to, że firmy mogą prowadzić produkcję w sposób zrównoważony. A zrównoważony rozwój jest coraz ważniejszym kryterium podejmowania decyzji w biznesie B2B,

 

- koszty modyfikacji są niskie, więc amortyzacja urządzeń następuje w bardzo krótkim czasie (zależy on od konkretnych okoliczności).

 

Jeśli masz maszynę LiSEC do cięcia maszynę do cięcia szkła możesz ją bardzo szybko zmodernizować. Na życzenie otrzymasz szczegółową wycenę dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

Sama modyfikacja obejmuje następujące usługi:
- nowy uchwyt zawierający nowy czujnik zwiększa dokładność pomiaru,
- osłona dźwiękochłonna zmniejsza „zanieczyszczenie” hałasem,
- po zakończeniu modyfikacji technik serwisu LiSEC przeprowadzi test na miejscu. Zapewnia to optymalne dopasowanie parametrów systemu.

 

 

Optymalna jakość obrzeży
Nawet starsze maszyny mogą działać efektywnie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i higienę pracy. Takie są systemy LiSEC, przeznaczone do długotrwałego użytkowania w przemyśle.

 

A dzięki LiSEC LONGLiFE możesz je również zmodernizować – skorzystać z innowacji opracowanych przez LiSEC w okresie użytkowania systemu. Jednym z przykładów jest nowa technologia czujników, którą LiSEC oferuje również dla starszych maszyn do cięcia szkła.

 

To uaktualnienie wymaga tylko niewielkiego wysiłku ze strony firmy szklarskiej. Jednocześnie oferuje wiele korzyści, a przy tej samej ilości zasobów pozwala zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji. 

 

Claudia Guschlbauer
LISEC

 

2020 10 56 9k

(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 3/2021 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik