Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Ściany zewnętrzne przeszklone słupowo-ryglowe. Część 3-2 literatora
Data dodania: 16.06.21

 

Literatura do artykułu

 

Ściany zewnętrzne przeszklone słupowo-ryglowe. Część 3-2

 

1. Laskowska Z., Suchecki T.: Ściany zewnętrzne przeszklone słupowo-ryglowe cz.1. Świat Szkła 7-8/2020
2. Laskowska Z., Suchecki T.: Ściany zewnętrzne przeszklone słupowo-ryglowe cz.2. Świat Szkła 10/2020
3. Laskowska Z., Borowy A.: Ściany zewnętrzne przeszklone – podział, wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz badania ogniowe i klasyfikacje ogniowe. Przewodnik Projektanta nr 2/2018 (kwiecień-czerwiec)
4. Laskowska Z., Borowy A.: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące ścian zewnętrznych przeszklonych. Świat Szkła nr 04/2018
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami
6. Laskowska Z.: Badania odporności ogniowej i klasyfikacja ogniowa lekkich ścian osłonowych
według norm unii europejskiej. Materiały Konferencyjne ITB, III Konferencja Naukowo-
Techniczna „Nowoczesne Lekkie ściany Osłonowe i Okna”, 13-15 październik, Mrągowo 2001
7. Laskowska Z.: Ściany osłonowe - odporność ogniowa i rozprzestrzenianie ognia. „Materiały Budowlane”, 4/2004
8. Laskowska Z. Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych - wymagania i klasyfikacja
w zakresie odporności ogniowej oraz klasy reakcji na ogień. Materiały seminarium „Świata
Szkła” „Przegrody przeszklone w ochronie przeciwpożarowej”, Warszawa, 2009.04.22
9. PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne
10. PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe
11. PN-EN 1364-3:2014-03 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych Część 3: - Ściany kurtynowe, pełna konfiguracja
12. PN-EN 1364-4:2014-04 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych Część 4: - Ściany kurtynowe, częściowa konfiguracja
13. PN-EN 15254-6:2014-04 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej- Ściany nienośne - Część 6: Ściany osłonowe
14. PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
 ognia przez ściany
15. Materiały firmy König Stahl, 2020 r.
16. JANSSEN Steel System Bestellkatalog VISS-Fire-TVS vertical-warmegedaemmte-Brandschutzfassaden de fr en, 12/2010
17. JANSSEN Steel System 3-11 VISS-Fire, 04/2014
18. Materiały firmy Aluprof, 2020
19. Katalog indywidualnych rozwiązań obiektowych (Project specific & bespoke solutions), edycja 2018, Wydawca/ Editor: ALUPROF S.A., opracowanie Advertiva s.c.
20. Systemy ppoż. i oddymiające Aluprof, edycja 04.2019, wydawca ALUPROF S.A., opracowanie graficzne Advertiva s.c.
21. Materiały firmy Hydro Building Systems dotyczące systemu Wictec, 2020 r.
22. Katalog WICTEC 50/60 Fire protection system, 02.2018
23. Katalog YAWAL System FASADA 50N EI, 11/2013
24. Katalog Aliplast MC-WALL, 15.05.2018
25. Laskowska Z., Borowy A.: Szyby w elementach o określonej odporności ogniowej. Świat Szkła nr 12/2015
26. Laskowska Z., Borowy A.: Szyby zespolone w elementach o określonej odporności ogniowej. Świat Szkła nr 03/2016

 

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik