Q4Glass z certyfikatami systemu jakości
Data dodania: 17.02.22

W dniu 16 grudnia 2021 firma Q4Glass otrzymała certyfikat zgodności systemu zarządzania produkcją ISO9001:2015 oraz zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015. Jednostką certyfikująca jest niemiecki TUV SUD.

 

Tym samym Q4Glass może powiedzieć, że dokłada wszelkich starań w zakresie zachowania najwyższej jakości produkcji oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Zasadniczo od początku dbaliśmy o wdrażanie procedur i systematyzowanie procesów. Odpowiedzialność za środowisko przejawiała się w oszczędnym zużywaniu zasobów oraz segregowaniu i ograniczaniu ilości odpadów.

 

Sam proces dostosowania do wymagań normy zajął tylko 12 miesięcy i wielka w tym zasługa pełnomocnik ds.jakości mgr Dagmary Olszewskiej. W tym czasie zweryfikowaliśmy zgromadzoną dokumentację, uzupełniliśmy brakujące dane i – co najważniejsze – przeszkoliliśmy załogę.

 

Doprowadziliśmy do pracy zgodnej z zapisami normy, a następnie poddaliśmy się audytowi jednostki certyfikującej. Efektem było wręczenie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 w dniu 16 grudnia 2021.

 

2022 01 13 1b

 

Najwięcej trudności sprawiło nam dostosowanie pracy do wymagań normy środowiskowej ISO 14001. Wcześniej byliśmy bardzo zadowoleni z naszej gospodarki odpadami i zachowań mających na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko.

 

Dopiero bardzo dokładne przestudiowanie przepisów (normujących wymagania wobec przedsiębiorcy) pokazało nam wielość niedostatków. Wielka szkoda, że przepisy te są tak rozproszone, naszym zdaniem warto byłoby wprowadzić w tej materii porządek legislacyjny.

 

Wchodzimy w nowy 2022 rok jako firma, która dokonała kolejnego kroku rozwojowego i z pewnością także dzięki temu jesteśmy lepszym partnerem dla naszych klientów.

 

 2022 01 13 1a

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  
Świat Szkła 1/2022

 

 

 

01 chik
          sec