Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 03 okladka1

Świat Szkła 03/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Świetlik wielofunkcyjny
Data dodania: 19.08.11
Świetlik wielofunkcyjny

Świetliki wraz z umieszczonymi w nich klapami dymowymi stanowią urządzenie, które ma w razie pożaru i zagrożenia dymowego usuwać gromadzący się dym wraz z energią cieplną, jaka wytworzyła się w tej niebezpiecznej sytuacji. 

 

 Sposób działania instalacji oddymiających, o jakich mowa jest wyjątkowo prosty – opiera się on na różnicy gęstości gazów o różnych temperaturach: rozgrzane gazy pożarowe unoszone są ku górze, natomiast chłodniejsze masy powietrza zewnętrznego tworzą komin, który wysysa gorące gazy z miejsca ich ulatniania się.
     Powyżej opisany system nazywa się systemem grawitacyjnym, zaś w jego skład oprócz wspomnianych klap dymowych wchodzą również kurtyny dymowe (wydzielają z przestrzeni podstropowej strefy dymowe) i otwory doprowadzające czyste powietrze zewnętrzne do budynku (ich wloty znajdują się w dolnych partiach budynku).     Obecnie do wykonania świetlików dachowych wraz z klapami dymowymi wykorzystuje się płyty komorowe z poliwęglanu, które, oprócz takich podstawowych cech jak wysoka przejrzystość, odpowiednia izolacyjność termiczna i wytrzymałość udarnościowa, muszą cechować się odpowiednim zachowaniem w zetknięciu z ogniem.      W zależności od zaklasyfikowania budynku do danej klasy odporności pożarowej, według obowiązującego prawa budowlanego również jego elementy, jakimi są pasma świetlne lub świetliki punktowe wraz z klapami dymowymi muszą spełniać pewne wymagania odnośnie ognia.

 

Na chwilę obecną istnieją w Polsce 2 klasyfikacje ogniowe na płyty poliwęglanowe komorowe: słabo rozprzestrzeniająca ogień (SRO) zaś płyty, które spełniają dużo ostrzejsze wymagania to nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

 

Klasę SRO otrzymują wyroby, które uzyskują klasę podstawową C lub D oraz spełniają dodatkowe wymagania odnośnie wydzielania dymu (s1, s2, s3 dla klasy C i s1 dla klasy D) i nie wydają płonących cząstek/kropli (d0).Dokładne wymagania określają również penetrację ognia do wewnątrz budynku: nie ma płonących czy żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu, brak pojedynczych dziur o powierzchni >25 mm2, suma wszystkich dziur <4500 mm2, brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia.

 

Aby uzyskać klasyfikację NRO (Klasa podstawowa B) materiał musi również wypełnić oprócz powyższych kryteriów następujące: zasięg ognia w górę dachu <0,7 m, zasięg ognia w dół dachu <0,6 m, maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania <0,8 m, brak płonących odpadów od strony eksponowanej, boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa), maksymalny zasięg – promień zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) <0,2 m.      Różnorodność oferty materiałowej firmy ROBELIT spełnia wymagania klientów i łączy wiele cech, wymaganych w polskich warunkach klimatycznych (izolacja termiczna w kontekście temperatury otoczenia zimą, wytrzymałość na obciążenia śniegiem i wiatrem itd.) oraz wymogi ustawodawcy dotyczące odporności pożarowej.ROBELIT oferuje płyty komorowe z poliwęglanu z klasą palności NRO w ścianie (wszystkie z oferty – Quinn®, Macrolux®, Politec®) oraz z klasą SRO w dachu, ale również NRO w dachu. Taką klasą mogą poszczycić się 4-komorowe płyty marki Macrolux® o grubości 20 mm i 25 mm.Można śmiało stwierdzić, że tam, gdzie pojawia się wymaganie NRO, stosowany jest Macrolux® we wspomnianych grubościach. W budynkach, gdzie nie ma tak rygorystycznych wymogów, producenci klap dymowych i pasm świetlnych wykorzystują inne płyty, które dzięki swojej najwyższej jakości, gwarantowanej przez niemieckich i szwajcarskich producentów, świetnie spełniają postawione im wymogi. Te płyty to: 3-komorowa płyta Politec® lub Quinn® o grubości 10 mm, 4-komorowa Macrolux® o grubości 16 mm, czy bardzo ciepła płyta Quinn® o strukturze Diamond i grubości 16 mm. W zależności od analizy zapotrzebowania zawsze któraś z wymienionych powyżej płyt świetnie zda egzamin.     Płyty komorowe montowane są w pasmach, które wyposaża się w klapy dymowe. Każdy z wykonawców ma własne rozwiązania konstrukcji pasm świetlnych, jednakże można uogólnić, że sprowadza się to do wykonania podpór pod płytę poliwęglanową w takim rozstawie, aby połać przeniosła przewidywane obciążenia i dociśnięciu płyt od góry profilem dociskającym. Klapy dymowe mają za zadanie nie tylko dokonać wentylacji w czasie pożaru, ale również wentylować pomieszczenie w czasie normalnych warunków pracy czy zamknąć się w chwili, gdy zaczyna padać deszcz.Czynności takie wykonuje się przy użyciu kilku rozwiązań napędu sterującego:
- pneumatycznego – w chwili, gdy czujka wykrywa płomienie lub dym następuje uwolnienie sprężonego gazu z naboju, który wytwarza ciśnienie w systemie rurek, co w efekcie rozchyla klapę,
- mechanicznego – poprzez użycie sprężyn gazowych, które wywierają stały nacisk na klapę, a po zwolnieniu zatrzasku w chwili przesłania sygnału z czujki otwierają ją,
- elektrycznego – zamontowany jest silnik, który w chwili, gdy należy zadziałać uruchamia system otwierający klapę.     Prawidłowo zamontowane systemy doświetleniowo-oddymiające, w których użyte zostały najwyższej jakości komorowe płyty poliwęglanowe (Marcolux®, Politec® czy Quinn®) funkcjonują sprawnie przez wiele lat, a w chwilach szczególnego zagrożenia pożarem często pomagają go opanować.

mgr inż. Wojciech Jaroch

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik