Baner 2

ANTI-HEAT firmy Zobel do elementów drewnianych
Data dodania: 26.05.17

Jako producent lakierów do powlekania PVC firma Zobel posiada duże doświadczenie w dziedzinie odcieni charakteryzujących się obniżoną temperaturą powierzchni. System opracowany przez tę firmę może być z powodzeniem wykorzystany również w odniesieniu do drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Oferowane przez firmę serie produktów Zowo-tec®, systemy powlekające do okien i drzwi oraz [Z] Deco-tec®, systemy powlekające do niestabilnych wymiarowo elementów konstrukcyjnych, umożliwiają uzyskanie obniżonych poziomów temperatury powierzchni. 

 

 

Zasada działania odcieni Anti-Heat firmy Zobel

 

W spektrum promieniowania słonecznego oprócz promieniowania UV i światła widzialnego występuje również niewidzialny dla człowieka zakres promieniowania podczerwonego. Gdy promieniowanie podczerwone pada na element konstrukcyjny, jest – w zależności od obiektu – absorbowane i przekształcane w energię cieplną. W związku z tym ma znaczący wpływ na nagrzewanie się obiektów.

Efektywność systemu Zobel ANTI-HEAT opiera się na odbijaniu promieniowania podczerwonego. Nie dochodzi do jego absorpcji, dzięki czemu związany z tym proces nagrzewania się zostaje skutecznie wyeliminowany. Efekt „parasola ochronnego” osiągnięto dzięki zastosowaniu specjalnych past pigmentowych.

 

 

Korzyści dla użytkowników

 

Drewno posiada bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Ponieważ w związku z tym jest słabym przewodnikiem ciepła, powłoki powierzchniowe nagrzewają się w normalnych warunkach bardzo szybko i występuje zjawisko gromadzenia się ciepła. Zwłaszcza w przypadku powłok o ciemnych odcieniach temperatura w słoneczne i bezwietrzne dni może osiągać wartości sięgające 80°C.

Podstawowymi składnikami lakierów i lazur na bazie wody są polimery akrylowe i poliuretanowe, które miękną nawet przy znacznie niższej temperaturze. W związku z tym charakteryzują się mniejszą trwałością i odpornością. Mięknienie jest często powiązane ze zwiększeniem lepkości. Powłoka staje się bardziej podatna na zanieczyszczenia.

Częste i gwałtowne zmiany temperatury mogą również zmniejszyć elastyczność powłoki, a tym samym przyspieszyć procesy starzenia. W tym kontekście odcienie Zobel ANTI-HEAT dają wymierne korzyści, ponieważ umożliwiają obniżenie temperatury powierzchni o maksymalnie 20°C.

 

 

2017 5 3 1

 

2017 5 3 2

 Ambasada Niemiec w Waszyngtonie – okna dębowe z powłoką Zobel ANTI-HEAT

 

 

Lakiery o obniżonej temperaturze powierzchni ograniczają konieczność konserwacji powłoki

 

W przypadku powłok kryjących temperatura powierzchni znajduje odzwierciedlenie w przerwach pomiędzy konserwacjami. Decydujące znaczenie ma fakt, że jasne powłoki nie wymagają tak częstych konserwacji, jak powłoki ciemne. Niezaprzeczalną zaletą odcieni Zobel ANTI-HEAT jest zminimalizowanie zjawiska nagrzewania się powierzchni, co umożliwia zaklasyfikowanie ciemnych powłok do grupy odcieni jasnych lub średnich, które nie wymagają częstej konserwacji.

 

 

Ochrona drewna

 

Kolejna zaleta związana jest z ochroną substratu. W wyższych temperaturach żywica zawarta w drewnie zmienia konsystencję na płynną. Również bilans wodny drewna zostaje zaburzony, co w ekstremalnym przypadku może sprzyjać powstawaniu rys. Odcienie Zobel ANTI-HEAT ograniczają absorpcję ciepła, dzięki czemu zmniejszają ryzyko wycieku żywicy, poprawiają stabilność kształtu oraz zapewniają zachowanie funkcjonalności elementów konstrukcyjnych.

 

 

 

www.zobel-coatings.de

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 05/2017


 

 

 

 

 

01 chik
01 chik