Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 08 okladka1

Świat Szkła 8/2022

User Menu

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Projekt 8%. Niewielki element o ogromnej skuteczności
Data dodania: 10.02.19

Nowe badanie potwierdza osiągnięcie znacznych oszczędności energii dzięki zastosowaniu w oknach z szybami zespolonymi ramek dystansowych z tworzywa sztucznego

 

Ramka dystansowa w termoizolacyjnej szybie zespolonej stanowi wprawdzie niewielki komponent okna, ale ma ogromny wpływ na energochłonność budynku. Element ten dostępny jest w wersji z metalu lub tworzywa sztucznego.

 

 2019 02 34 1

Fot. 1. Kamera termowizyjna uwidacznia różnice: izolacja cieplna na krawędzi szyby z ramkami dystansowymi o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego (z lewej) w porównaniu z ramkami aluminiowymi (z prawej) [©SWISSPACER]

 

Badanie przeprowadzone przez niezależny niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut Darmstadt) dowodzi na podstawie przedstawionych danych liczbowych, że ramki dystansowe wykonane w 100% z tworzywa sztucznego zwiększają efektywność energetyczną okien. Ponadto ciepła ramka zmniejsza zużycie energii, emisję COi koszty ogrzewania.

 

Wyniki dla Frankfurtu i Helsinek są reprezentatywne dla strefy klimatu umiarkowanego chłodnego lub zimnego i tym samym można odnieść je odpowiednio do warunków panujących w zachodniej i wschodniej Polsce.

 

(kliknij aby powiększyć tabelę)

 2019 02 34 2

Fot. 2. Najważniejsze wnioski: Zastosowanie ramek dystansowych o wysokiej efektywności energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie wykorzystania energii. Wyniki dla takich lokalizacji, jak Frankfurt i Helsinki są reprezentatywne dla strefy klimatów umiarkowanych chłodnych lub zimnych i tym samym można odnieść je do warunków panujących w Polsce (dane liczbowe zaokrąglone [©SWISSPACER]

 

W badaniu porównano ramki dystansowe z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego (SWISSPACER) wykorzystywane w oknach domów niskoenergetycznych oraz odpowiadające normom określonym w niemieckim rozporządzeniu o oszczędzaniu energii w nowych budynkach (EnEV 2016).

 

Rezultat jaki uzyskano potwierdza tezę, że dzięki zastosowaniu ramek dystansowych o wysokiej efektywności energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium – w przypadku domów niskoenergetycznych z przeszkleniem podwójnym – można zaoszczędzić około 5,6% całkowitej energii grzewczej w klimacie umiarkowanym chłodnym oraz 4,8% w klimacie zimnym. W odniesieniu do potrójnych szyb zespolonych wartość ta wynosi odpowiednio aż 8,6% i 7,1%.

 

Oznacza to dużo niższe koszty ogrzewania i w ten sposób właściciele domów mogą cieszyć się z mniejszych rachunków, chociaż samo okno z ciepłą ramką jest minimalnie droższe. 2019 02 34 3

Fot. 3. Ramka dystansowa znajduje się pomiędzy ramą okienną a szybą zespoloną: Ciepła ramka o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego zapewnia znaczne oszczędności energii w budynkach [© SWISSPACER]

 

Jeżeli ramki dystansowe mają wysoką wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła (ramki metalowe), to mimo wykorzystania ultranowoczesnego (pasywnego) profilu okna szyby zespolone i tak będą oddawały na zewnątrz dużo ciepła.

 

Ciepłe ramki o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego mają również przewagę nad analogicznymi elementami wykonanymi z innych materiałów.

 

Według przeprowadzonego badania przewodność cieplna tych pierwszych wynosi 0,14. W przypadku ramek wykonanych ze stali nierdzewnej wartość ta osiąga 0,60 a z aluminium - aż 160 W/(mK).

 

Ponadto ramki dystansowe z tworzywa sztucznego zapewniają większy komfort przebywania w pomieszczeniu, ponieważ znacząco redukują powstanie zjawiska kondensacji pary wodnej na krawędzi szyby, zmniejszają ryzyko tworzenia się pleśni oraz utrzymują temperaturę w bezpośrednim sąsiedztwie okna na optymalnym poziomie.

 

2019 02 34 5

 

— Zleceniodawcą badania jest producent ciepłych ramek – firma SWISSPACER.

 

Naszym celem było przedstawienie wiarygodnych danych, potwierdzonych przez niezależny instytut — podkreśla Andreas Geith, Dyrektor Zarządzający.

 

2019 02 34 4


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.swisspacer.com/pl/8percent


Janina Brielmann
SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
www.swisspacer.com

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 2/2019

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec