konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Rok 2022 - Rokiem Szkła
Data dodania: 13.08.19

201190808ICG kongres szklaDziałania w kierunku przyjęcia Deklaracji Narodów Zjednoczonych o ustanowieniu roku 2022 jako Międzynarodowego Roku Szkła  ...... i przekonania do tego ONZ

 

W ciągu ostatnich 60 lat Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych doceniło ważne globalne inicjatywy i ich wkład dla społeczeństwa dzięki deklaracjom ONZ o ustanowieniu danej branży patronem określonego Międzynarodowego Roku.

 

Na całym świecie rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych umożliwiły stowarzyszeniom zawodowym, muzeom, czasopismom i środowiskom akademickim uznanie i świętowanie ich historii, obecnego stanu, przyszłości i ich znaczącego wkładu dla społeczeństwa.

 

Te deklaracje ONZ dotyczące głównych dziedzin międzynarodowych inicjatyw pokazały ponownie ich wkład w rozwój społeczeństwa na całym świecie.

 

W XXI wieku ONZ ogłosiła Międzynarodowy Rok Astronomii (2009), Rok Chemii (2011), Rok Światła i Technologii opartych na Światle (2015), a w 2019 r. Rok Ulładu Okresowego Pierwiastków i Międzynarodowy Rok Języków Tubylczych.

 

Na tym historycznym tle pojawiły sie oodolne inicjatywy branzy szklarskiej na całym świecie, aby zaproponować ONZ przyjecie deklaracji o ustanowieniu roku 2022 - Międzynarodowym Rokiem Szkła, co podkreśli technologiczne, naukowe i ekonomiczne znaczenie szkła - przezroczystego materiału, który może ułatwić powstanie bardziej rozwiniętego, sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, aby sprostać wyzwaniom globalizacji.

 

Istnieje wiele argumentów przemawiających za znaczeniem szkła jako materiału umożliwiającego budowanie zrównoważonego społeczeństwa.

 

Dzięki niezrównanej wszechstronności i unikalnym możliwościom technicznym materiał szklany przyczynił się do licznych odkryć naukowych I postępu w dziedzinie komunikacji, optyki, energii i medycyny:

- Światłowody są fizycznym wsparciem, które pozwoliło na zmianę paradygmatu, który doprowadził do światowej rewolucji komunikacyjnej; stanowią one trzon rozwoju Internetu i procesu globalizacji. Szkło jest głównym wsparciem społeczeństwa wiedzy.

- Technologia “czystej energii” wykorzystuje szkło jako kluczowy materiał dla wykorzystania energii słonecznej - fotowoltaika PV, kolektory słoneczne i elektrownie słoneczne wykorzystujące lustra (ang. concentrated solar power CSP), w celu zmniejszenia śladu węglowego dzięki wychwytywaniu i sekwestracji dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage CCS), a także zwiększeniu bezpieczeństwa energii jądrowej dzięki witryfikacji (zeszklenia) odpadów niebezpiecznych.

- Komponent szklano-organiczne poprawiły bardziej skuteczną opiekę zdrowotną dzięki ich zdolności do integracji z ludzką kością, stymulowania naturalnej obrony organizmu ludzkiego do leczenia ran, umożliwiania naprawy kości oraz projektowania i regeneracji tkanek, rozwiązywania problemów ze słuchem i zębami.

- Optyka i optoelektronika ewoluowały od stworzenia lunety Galileusza do teleskopu kosmicznego Jamesa Webba, który jest w stanie badać pierwsze chwile po Wielkim Wybuchu, aby poszerzyć zrozumienie Wszechświata.

 

Podsumowując, szkło jest przejrzystym narzędziem pozwalającym budować zrównoważoną planetę z bardziej rozwiniętymi i sprawiedliwymi społeczeństwami. Ale szkło ma duze znacznie nie tylko dla nauki.

 

Szkło to także sztuka, historia tego materiału jest też częścią historii i ewolucji rodzaju ludzkiego.

 

Koncepcja ogłoszenia Międzynarodowego Roku Szkła przez Organizację Narodów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiła się na jesiennym dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Kongresu Szkła (ICG) w Jokohamie w Japonii w 2018 roku.

 

Poparcie dla tej inicjatywy otrzymane na tym spotkaniu spowodowała wznowienie wysiłków w celu ogłoszenia przez ONZ roku 2022 jako Międzynarodowego Roku Szkła, aby zbiegło się to z Międzynarodowym Kongresem Szkła ICG w Berlinie w Niemczech podczas 100. rocznicy powstania Niemieckiego Towarzystwa Technologii Szkła.

 

Inicjatywa nakłaniania Organizacji Narodów Zjednoczonych do ogłoszenia rezolucji w sprawie Międzynarodowego Roku Szkła zrodziła się na podstawie wniosków z szeregu wydarzeń z ostatnich lat. W 2014 roku firma Corning Incorporated ogłaszała nadejście „Ery szkła”.

 

W specjalnym wydaniu International Journal of Applied Glass Science opublikowano artykuł „Welcome to the Glass Age” autorstwa dr. Davida L. Morse'a i dr. Jeffreya W. Evensona.

 

Ponadto pomysł dekodowania szklanego genomu (Glass Genome) został wprowadzony jako podzbiór zadań w celu odkodowania genomu poszczególnych materiałów (Materials Genome).

 

Następnie ta idea Ery Szkła (Glass Era) została zainicjowana w prezentacjach technicznych na spotkaniach naukowych na całym świecie. W maju 2019 r. ICG, The Corning Museum of Glass, American Ceramic Society i Glass Art Society zatwierdziły tę inicjatywę w biurze amerykańskiej misji ONZ w Nowym Jorku.

 

Spotkanie w Madrycie z ambasadorem ONZ z Hiszpanii jeszcze bardziej zachęciło do promowania tego historycznego przedsięwzięcia i kierowania nim.

 

Podczas uroczystości w Bostonie, MA, 11 czerwca 2019 r. Rada Międzynarodowej Komisji ds. Szkła zdecydowanie poparła i zaakceptowała inicjatywę oraz zgodziła się przedstawić tę propozycję Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Na spotkaniu Stowarzyszeń Szklarskich (Community of Glass Associations) zorganizowanym przez GIMAV (włoskie stowarzyszenie producentów maszyn szklarskich), w którym uczestniczyły stowarzyszenia szklarskie i czasopisma z branży szkła w dniach 10-12 lipca 2019 r. w Wenecji we Włoszech – inicjatywa ustanowienia Międzynarodowego Roku Szkła w 2022 r. - otrzymała silne poparcie.

 

Ogłoszenie przez ONZ roku 2022 jako Roku Szkła podkreśli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz znaczenie szkła dla poprawy wydajności i rozwoju kluczowych technologii przyczyniających się do sprostania wyzwaniom zrównoważonego społeczeństwa.

 

Obecnie trwają intensywne rozmowy na szczeblu międzynarodowym, aby lobbować za ogłoszeniem Roku Szkła przez ONZ.

 

Częścią tego procesu jest dotarcie do społeczności szklarskiej i muzeów o tematyce artystycznej i naukowej oraz dzielenie się z nimi tą koncepcją.

 

Zostaną poproszone o formalne poparcie, aby umożliwić osiągnięcie pomyślnej rezolucji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w lipcu 2020 r.

 

Tymczasem w oczekiwaniu na osiągnięcie Deklaracji ONZ odnośnie Roku Szkła zachęca się wszystkich do zastanowienia się, w jaki sposób ich organizacje mogą uczestniczyć w tym historycznym rozdziale z historii szkła.

 

Ogłoszenie Roku Szkła byłoby pierwszym w ten sposób świętowaniem branzy szklarskiej.

 

prof. John M.  Parker

 

201190808ICG kongres szklaICG (International Commission on Glass) jest miedzynarodowym Stowarzyszeniem Szkła, organizacją non-profit, które obejmuje 33 krajowe organizacje z zakresu nauki i technologii szklarskiej. 

 

Logo organizacji zawiera egipski hieroglif oznaczający „blask”.

 

ICG promuje współpracę między ekspertami szklarskimi za pośrednictwem swoich komitetów technicznych, publikacji prac naukowych i technicznych oraz poprzez pomoc w organizacji konferencji.

 

ICG organizuje dorocznie także swoje konferencje. Wydarzenie takie we wrześniu 2020 roku odbędzie się w Krakowie. więcej informacji: https://icg2020krakow.com/

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 9/2019
   

 

 

 

 

01 chik
01 chik